A Two Sides elvei

A Two Sides tagjai törekszenek arra, hogy cégük környezeti hatása minél alacsonyabb legyen, így támogatva a fenntartható fejlŇĎdést.

  • Mind társadalmi, mind környezeti szempontból felelŇĎsségteljes módon végezzük a munkánkat
  • Támogatjuk az erdŇĎtanúsítványi rendszerek alkalmazását, valamint az újrahasznosított rostok használatát az ehhez megfelelŇĎ termékek elŇĎállítása során
  • Olyan eljárásokat alkalmazunk, amelyek által biztosítható a fenntartható módon kezelt forrásból származó nyersanyagok beszerzése
  • Mérjük az általunk okozott negatív környezeti hatásokat, és mindent megteszünk azok mérséklése, illetve teljes kiküszöbölése érdekében
  • Támogatjuk a hatékony újrahasznosítási tervezetek megvalósítását, valamint a szemétlerakókra jutó nyomtatott papírhulladék mennyiségének csökkentését illetve belátható idŇĎn belüli teljes eltüntetését
  • Fejlesztjük üzleti tevékenységeink fenntarthatóságát az általunk kibocsátott hulladék, valamint víz- és energiafelhasználásunk mértékének csökkentése révén