A CEPI ny√≠lt levele az EB eln√∂k√©nek az uni√≥s √∂koc√≠mke megsz√ľntet√©se kapcs√°n

√ćrta: The Two Sides Team 2017.01.09

A CEPI nyílt levelet küldött az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek és Timmermans alelnöknek, amelyben aggályaikat fejezték ki az uniós ökocímkével ellátott termékcsoportok potenciális megszüntetése kapcsán.

Mi, az európai papírgyártók, kis- és nagykereskedŇĎk, fogyasztói szervezetek és környezetvédelmi civil szervezetek ezúton írunk Önöknek egyes uniós ökocímkével rendelkezŇĎ termékek lehetséges megszüntetésérŇĎl,[1] ugyanis tudomásunkra jutott, hogy jelenleg errŇĎl tárgyalnak az Európai Bizottságnál. Tekintve az uniós ökocímke szabályozásának állapotfelmérését, nézeteink szerint ez elkapkodott és egyoldalú lépés volna. Kérjük az Európai Bizottság tagjait, hogy gondolják át e termékek megszüntetésének következményeit.

A Bizottság korábban belátta, hogy az uniós ökocímke "ösztönzŇĎ erŇĎt képvisel, amely pozitívan hat a versenypiaci állapotokra", és mind a fogyasztók, mind a munkahelyteremtés szempontjából elŇĎnyös.[2] Ez az önkéntes, piaci viszonyokon alapuló eszköz a más uniós gazdasági és fenntarthatósági szabályozással is kompatibilis.[3]

A Bizottság felvetette két sikeres, uniós ökocímkével ellátott papíralapú termékcsoport (zsebkendŇĎ és hírlap) megszüntetését. Ez az alábbi következményekkel járna:

1. A környezetvédelmi elŇĎnyök csökkennének: A séma kiterjedésének csökkentése hatására szintén csökkennének azok a pozitív hatások, amelyeket a fenntarthatósági területen eddig elért, úgymint a biológiai diverzitás fenntartása, a víz- és energiahatékonyság, valamint a vegyi anyagok illetve alapanyagok környezetbarát kezelése.

2. Az ökocímkék egységességének megszüntetése a fogyasztókat is összezavarná: Az ökocímke arra szolgál, hogy az EU polgárai fenntartható módon vásárolhassanak. Közel 40 ezer környezetbarát terméket érint, ennek egynegyede papíralapú. A piacon már most számos címke van jelen, és a hihetŇĎ uniós ökocímke révén a fogyasztók magabiztos döntést hozhatnak arról, melyik terméket vásárolják meg. Az ökocímke megszüntetése a papír esetében privát, vagy országos sémák létrejöttét eredményezné, ami további elaprózódáshoz vezetne. Ezek a sémák ugyanis más-más kritériumok alapján mŇĪködnének és valószínŇĪleg a protekció is megjelenne országos szinten, vagyis a lépés a központi uniós piacon is károkat okozna.

3. Az üzleti tevékenységek esetében új költségek merülnének fel: Mindkét érintett uniós ökocímke sok milliárd eurós eladást eredményez évente. A cégek rengeteg pénzt fektettek abba, hogy termékeiken feltüntethessék az ökocímkét. Ennek révén kevesebb adminisztratív akadállyal kell számolniuk, és a zöld közbeszerzésekhez is hozzáférhetnek. A címkék megszüntetése újfajta kiadásokkal járna e cégek számára, például a meglévŇĎ csomagolóanyagok rendszerét is át kellene alakítaniuk, amely káoszt okozna a piacon.

A Bizottság javaslata, miszerint meghatározott termékcsoportokat izolálna, nem csak a felhasznált kutatási bizonyítékok, hanem az eljárásmód és az érdekcsoportokkal lefolytatott konzultáció kapcsán is kételyeket ébreszt. Ezen túlmenŇĎen egy ilyen lépés szerintünk a Bizottság múlt évi jobb szabályozásról szóló irányelveivel is inkompatibilis lenne.

Ennek fényében a következŇĎkre kérjük fel a Bizottságot:

- Gondolják át a meghatározott termékcsoportok esetében az uniós ökocímke intézményének megszüntetését;

- Bármely olyan döntést, amely az ökocímkék és a séma jövŇĎjével kapcsolatos, állapotfelmérés révén szerzett, világos bizonyítékokkal támasszanak alá;

- Tegyék átláthatóvá a konzultációs folyamatot, amelybe az Európai Unió ökocímkézésért felelŇĎs bizottságát, valamint a gyártó, kereskedŇĎ és fogyasztói szervezeteket is belevonják.

Ha bármilyen kérdésük van az uniós ökocímke jövŇĎjét illetŇĎen, minden párbeszédre nyitottak vagyunk.

 

Üdvözlettel:

Sylvain Lhôte, fŇĎigazgató, Európai Papíripari Szövetség

Roberto Berardi, elnök, European Tissue Symposium 

Monique Goyens, fŇĎigazgató, Európai Fogyasztók Szövetsége (BEUC)

Jeremy Wates, fŇĎtitkár, Európai Környezetvédelmi Iroda

Christian Verschueren, fŇĎigazgató, Eurocommerce

 

 

További információ a következŇĎ e-mail-címen kérhetŇĎ:


Jori Ringman, fenntarthatósági igazgató, CEPI
j.ringman@cepi.org


Source: Confederation of European Paper Industries (CEPI)