Hi√°ba a korm√°nyzati tilt√°s, m√©gis gyŇĪjtik a pap√≠rt az iskol√°k

√ćrta: D√°vid Burghardt 2014.08.26

Az intézmények többsége rászorul az ebbŇĎl származó bevételre, mert ezt a pénzt szabadon, a KLIK felügyelete nélkül költhetik el. A gyŇĪjtést tiltó minisztériumi állásfoglalás amúgy sincs összhangban a törvénnyel.

A Népszabadság által megkérdezett iskolák többsége arra készül, hogy a kormányzati tiltás ellenére jövŇĎre is az évtizedek óta megszokott módon folytatja az iskolai papírgyŇĪjtést.

A Népszabadság május elején számolt be: az állami környezetpolitikát is irányító FöldmŇĪvelésügyi Minisztérium szerint 2015. január 1-jétŇĎl azért nem lehet az iskolai papírgyŇĪjtést a jelenlegi keretek között folytatni, mert "az Európai Unió által elŇĎírt hasznosítási arányok teljesítése érdekében a háztartásban képzŇĎdŇĎ papír-, üveg-, bio- és fémhulladékot, valamint mŇĪanyag hulladékot országosan kötelezŇĎ jelleggel elkülönítetten kell gyŇĪjteni, és az ilyen elkülönítetten gyŇĪjtött hulladékot a közszolgáltatónak vagy a nevében eljáró gazdálkodó szervezetnek át kell adni. Vagyis a környezetvédelmi szempontból elŇĎnyösebb szabályozás szerint a papírhulladékért 2015. január 1-jétŇĎl a közszolgáltató házhoz megy, és azt közvetlenül szállítja majd el egy külön jogszabály szerint mŇĪködŇĎ hulladékgazdálkodási létesítménybe."

Ilyen kitételek azonban nincsenek a hulladéktörvény hatályos szövegében, abból az sem derül ki egyértelmŇĪen, hogy az iskolában a diákok által szemléletformálási céllal különgyŇĪjtött papír háztartási hulladéknak számít-e, amelyet csak a kötelezŇĎ közszolgáltatás keretében lehet kezelni. Ennek alapján a lapunk által megkérdezett iskolavezetŇĎk döntŇĎ többsége úgy értelmezi a jogszabályt, hogy az iskolai gyŇĪjtésnek változatlanul nincs jogi akadálya.

Ugyanezt erŇĎsítette meg kérdésünkre egy iparági cégeket tömörítŇĎ szervezet jogásza is: arra hívta fel a figyelmünket, hogy a törvény az ingatlanhasználókat (tehát adott esetben az iskolákat is) csupán az érintett ingatlan területén képzŇĎdŇĎ települési hulladékok vonatkozásában kötelezi a közszolgáltatóval történŇĎ együttmŇĪködésre, vagyis a hulladék ingyenes átadására. Az iskolai papírgyŇĪjtés viszont jellemzŇĎen arról szól, hogy a diákok nem iskolai eredetŇĪ papírhulladékot szelektálnak, ami nem tartozik automatikusan a kötelezŇĎ közszolgáltatás hatálya alá.

papír_03

A jogszabály pedig kifejezetten lehetŇĎvé teszi, hogy az ingatlan használója a szelektíven gyŇĪjtött hulladéktól az általa választott módon szabaduljon meg: átadhatja közvetlenül a hulladékkezelŇĎnek, a szállítónak, a gyŇĪjtŇĎnek, a közvetítŇĎnek vagy eladhatja a kereskedŇĎnek.
Akadnak azonban olyan iskolaigazgatók, akik óvatosabbak. Egy dunántúli iskola honlapján a következŇĎ olvasható: "2014 szeptemberében még lehet papírt gyŇĪjteni. Ezért - amennyiben a rendelkezések nem változnak - 2014. szeptember 9-én lesz az utolsó papírgyŇĪjtésünk. A nyáron mindenki igyekezzen minél több papírt begyŇĪjteni!"

Az iskolák azért is folytatni akarják a papírgyŇĪjtést, mert az intézmények döntŇĎ többsége rászorul az ebbŇĎl származó bevételre: fejlesztési forrásaik, illetve szabadon elkölthetŇĎ pénzeik nincsenek, a papírért kapott százezrek fölött viszont a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem gyakorol felügyeletet, így ebbŇĎl fizethetik például a kirándulásokat, az erdei iskolát vagy egy új eszköz megvásárlását.

Mivel papírgyŇĪjtéssel - környezetvédelmi és szemléletformálási megfontolásból - civil szervezetek is foglalkoznak, az egyik kézenfekvŇĎ lehetŇĎség, hogy nem közvetlenül az iskola, hanem az oktatási intézmény vagy a szülŇĎi munkaközösség által létrehozott alapítvány vagy egyesület szervezi a jövŇĎben a gyŇĪjtést.

Egy másik megoldás, hogy a gyŇĪjtés idŇĎszakára együttmŇĪködési megállapodást kötnek egy olyan létezŇĎ környezetvédŇĎ szervezettel, amelynek az alaptevékenységei között szerepel a hulladékkal kapcsolatos oktatási vagy szemléletformálási tevékenység. Ezekkel a kerülŇĎ utakkal akár még egy késŇĎbbi direkt jogszabályi tiltás is kicselezhetŇĎ.


Source: nol.hu