K√∂rnyezetv√©delmi term√©kd√≠j v√°ltoz√°sok j√ļliust√≥l

√ćrta: D√°vid Burghardt 2014.07.17

2014. július 1-tŇĎl a termékdíj törvény termékdíj raktári engedélyek beszerzését teszi lehetŇĎvé.

A termékdíj raktár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) engedélyével üzemeltetett belföldi ingatlan, ahol a jogszabályban és a kapcsolódó kormányrendeletben leírt feltételek szerint környezetvédelmi termékdíj (kvtd) köteles termék elŇĎállítható, feldolgozható, újbóli felhasználásra elŇĎkészíthetŇĎ, kezelhetŇĎ és tárolható. Ennek megfelelŇĎen megkülönböztetünk ipari és kereskedelmi termékdíj raktárt. A kereskedelmi termékdíj raktárt kizárólag a termékdíj köteles termékek kezelésére, állagmegóvására lehet használni.

A termékdíj raktár legnagyobb elŇĎnye az, hogy a jogszabályban elŇĎírt formai követelményeknek megfelelŇĎ nyilatkozattételt követŇĎen a környezetvédelmi termékdíj köteles termékek termékdíj nélküli áron tárolhatóak benne, és a nyilatkozattevŇĎ az a kereskedŇĎ is lehet, aki az értékesítési láncban korábban szerepel. Emellett ipari termékdíj raktár esetén a betároló kereskedŇĎ a korábban termékdíjjal növelt áron beszerzett termékek után ráadásul vissza is igényelheti a környezetvédelmi termékdíjat. A termékdíj raktáron belüli termékértékesítés termékdíj mentes.
Ez az új lehetŇĎség lényegesen több mozgásteret adhat a feldolgozóiparnak és a termékdíj köteles termékek kereskedelmének. Az engedély megszerzése lényegesen egyszerŇĪbb, mint például egy adóraktári engedély megszerzése, és nem is szükséges pénzügyi biztosítékot nyújtani az adóhatóság felé.

Az átvállalási szerzŇĎdések kapcsán is további pontosítás került a termékdíj törvénybe. Az átvállalási szerzŇĎdés hatályosságához, ideértve annak módosítását is, a szerzŇĎdésnek a NAV részérŇĎl történŇĎ nyilvántartásba vétele szükséges. A nyilvántartásba vételre, módosításra vagy a nyilvántartásból történŇĎ törlésre vonatkozó kérelmet a szerzŇĎdés vagy a szerzŇĎdésmódosítás, továbbá a szerzŇĎdés megszŇĪnésére vonatkozó dokumentum keltétŇĎl számított 15 napon belül kell elektronikus úton megküldeni a NAV részére. A szerzŇĎdés nyilvántartásba vételérŇĎl szóló kérelemhez a szerzŇĎdést nem kell csatolni. A szerzŇĎdés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásba vételének napjától, vagy ha a felek a szerzŇĎdésben késŇĎbbi idŇĎpontban állapodnak meg, a szerzŇĎdésben megjelölt idŇĎponttól hatályos. Ezek a rendelkezések most július 1-tŇĎl a termékdíj törvényben külön pontban kerülnek kiemelésre.

Fontos és üdvözlendŇĎ változtatás, hogy a NAV a nyilvántartásba vételrŇĎl mindkét szerzŇĎdŇĎ felet értesíti, mert korábban csak az átvállaló kapott hivatalos értesítŇĎ levelet az átvállalás hatósági nyilvántartásba vételérŇĎl.

A 2014. július 1-jét megelŇĎzŇĎen a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak jogszerŇĪen bejelentett szerzŇĎdéses átvállalások hatályosak a bejelentett átvállalási idŇĎszak végéig, és nem kell az átvállalási szerzŇĎdés nyilvántartásba vételét kérni, ha az adatokban változás nem következik be.

 

Forrás: ökopack