Hogyan csatlakozhatok a Two Sides-hoz?

Jelenleg két olyan csoport van, amelyhez csatlakozhat, amennyiben részt kíván venni a Two Sides kampányaiban. Ezek az alábbiak:

Kereskedelmi tag

Bármely olyan szervezet a Two Sides tagjává válhat, amely kereskedelmi okokból aktív részese a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értékláncnak; betartja a Two Sides környezeti elŇĎírásait, vállalja, hogy fizeti az éves tagsági díjat, valamint megfelelŇĎen kitöltött jelentkezési lapot nyújt be a Two Sides titkárságánál.

Non-profit szervezeti tag

Bármely non-profit szervezet a Two Sides non-profit szervezeti tagjává válhat, amennyiben aktív részese a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értékláncnak, hajlandó a Two Sides elveihez igazodni, valamint megfelelŇĎen kitöltött jelentkezési lapot nyújt be a Two Sides titkárságánál.

Partner tag

Mindazon szervezetek a Two Sides partnertagjai lehetnek, amelyek speciális szakértelemmel rendelkeznek, a Tanács feladatait magukénak érzik és aktívan segítik a Two Sides-t a kitŇĪzött célok elérésében.

Partner tagjaink csoportjában jelenleg nincs üresedés.


Entity Type Annual membership (% relevant turnover)
Commercial Members 0.0035% (£35 per million)
Representative Body Members By agreement
Partners Members No Charge

 

A Two Sides egyik alapelve, hogy nyitott legyen, és segítse a tagvállalatokat abban, hogy méretüktŇĎl függetlenül kivehessék a részüket a fenntartható, környezetbarát mŇĪködés kialakításának támogatásában a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értéklánc teljes egészén.

Emiatt bármely, a nyomtatás és a papíripar területén mŇĪködŇĎ, kereskedelmi tevékenységet folytató vállalat számára az évenkénti tagsági díjat az éves releváns árbevételük alapján számoljuk ki.

A releváns árbevétel alatt a bevétel azon részét értjük, amely a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értéklánccal kapcsolatos tevékenységekbŇĎl származik.

A Two Sides felismeri, hogy a jelentkezŇĎk a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értékláncon kívüli kereskedelmi érdekeltségekkel is rendelkezhetnek. Ilyen esetekben a jelentkezŇĎket megkérjük, hogy csak a nyomtatás és papíriparral kapcsolatos kereskedelmi tevékenységbŇĎl származó forgótŇĎkéjüket jelentsék be, és a fenti képlet alapján csak arra vonatkozóan kerül megszabásra a tagsági díj.

Megjegyzés:

  1. Minden nyomtatás és papíripari tevékenységet be kell jelenteni.
  2. A nem nyomtatás- és papíripari tevékenységbŇĎl származó bevétel nem kerül számításba.
  3. A tagság éve január 1-jével indul. Amennyiben a tagság éve csatlakozáskor már megkezdŇĎdött, a díj ez esetben is a teljes év alapján kerül kiszámításra.
  4. Minden tag minimum 500 font tagsági díjat fizet, kivéve a nyomdaiparban dolgozók, akik esetében ez az összeg 150 font.
  5. A Two Sides fenntartja a jogot, hogy további információt kérjen, illetve kétségbe vonja a jelentkezŇĎ által bejelentett adatokat indokolt esetben, annak érdekében, hogy a tagsági díjak mértéke igazságos legyen.
  6. A Two Sides bármi egyéb kiegészítŇĎ anyagi juttatást szívesen fogad.
  7. Az elŇĎfizetési díj mértéke megváltozhat. ErrŇĎl minden esetben az igazgatótanács dönt.
Joining Two Sides
Joining Twosides
Joining Twosides
Becomeamember