Hogyan számolják ki az előfizetés díját?

A Two Sides egyik alapelve, hogy nyitott legyen, és segítse a tagvállalatokat abban, hogy méretüktől függetlenül kivehessék a részüket a fenntartható, környezetbarát működés kialakításának támogatásában a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értéklánc teljes egészén.

Emiatt bármely, a nyomtatás és a papíripar területén működő, kereskedelmi tevékenységet folytató vállalat számára az évenkénti tagsági díjat az éves releváns árbevételük alapján számoljuk ki.

A releváns árbevétel alatt a bevétel azon részét értjük, amely a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értéklánccal kapcsolatos tevékenységekből származik.

Mennyibe kerül a tagság?

A Two Sides felismeri, hogy a jelentkezők a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értékláncon kívüli kereskedelmi érdekeltségekkel is rendelkezhetnek. Ilyen esetekben a jelentkezőket megkérjük, hogy csak a nyomtatás- és papíriparral kapcsolatos kereskedelmi tevékenységből származó éves árbevételüket jelentsék be, és a fenti képlet alapján csak arra vonatkozóan kerül megszabásra a tagsági díj.

Megjegyzés:

  1. Minden nyomtatás- és papíripari tevékenységet be kell jelenteni.
  2. A nem nyomtatás- és papíripari tevékenységből származó bevétel nem kerül számításba.
  3. A tagság éve január 1-jével indul. Amennyiben a tagság éve csatlakozáskor már megkezdődött, a díj ez esetben is a teljes év alapján kerül kiszámításra.
  4. Minden tag minimum 500 GBP tagsági díjat fizet, kivéve a nyomdaiparban dolgozók, akik esetében ez az összeg 150 GBP.
  5. A Two Sides fenntartja a jogot, hogy további információt kérjen, illetve kétségbe vonja a jelentkező által bejelentett adatokat indokolt esetben, annak érdekében, hogy a tagsági díjak mértéke igazságos legyen.
  6. A Two Sides bármi egyéb kiegészítő anyagi juttatást szívesen fogad.
  7. Az előfizetési díj mértéke megváltozhat. Erről minden esetben az igazgatótanács dönt.