Hogyan számolják ki az elŇĎfizetés díját?

A Two Sides egyik alapelve, hogy nyitott legyen, és segítse a tagvállalatokat abban, hogy méretüktŇĎl függetlenül kivehessék a részüket a fenntartható, környezetbarát mŇĪködés kialakításának támogatásában a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értéklánc teljes egészén.

Emiatt bármely, a nyomtatás és a papíripar területén mŇĪködŇĎ, kereskedelmi tevékenységet folytató vállalat számára az évenkénti tagsági díjat az éves releváns árbevételük alapján számoljuk ki.

A releváns árbevétel alatt a bevétel azon részét értjük, amely a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értéklánccal kapcsolatos tevékenységekbŇĎl származik.

Mennyibe kerül a tagság?

A Two Sides felismeri, hogy a jelentkezŇĎk a Nyomtatott Kommunikáció Beszállítói Értékláncon kívüli kereskedelmi érdekeltségekkel is rendelkezhetnek. Ilyen esetekben a jelentkezŇĎket megkérjük, hogy csak a nyomtatás- és papíriparral kapcsolatos kereskedelmi tevékenységbŇĎl származó éves árbevételüket jelentsék be, és a fenti képlet alapján csak arra vonatkozóan kerül megszabásra a tagsági díj.

Megjegyzés:

  1. Minden nyomtatás- és papíripari tevékenységet be kell jelenteni.
  2. A nem nyomtatás- és papíripari tevékenységbŇĎl származó bevétel nem kerül számításba.
  3. A tagság éve január 1-jével indul. Amennyiben a tagság éve csatlakozáskor már megkezdŇĎdött, a díj ez esetben is a teljes év alapján kerül kiszámításra.
  4. Minden tag minimum 500 GBP tagsági díjat fizet, kivéve a nyomdaiparban dolgozók, akik esetében ez az összeg 150 GBP.
  5. A Two Sides fenntartja a jogot, hogy további információt kérjen, illetve kétségbe vonja a jelentkezŇĎ által bejelentett adatokat indokolt esetben, annak érdekében, hogy a tagsági díjak mértéke igazságos legyen.
  6. A Two Sides bármi egyéb kiegészítŇĎ anyagi juttatást szívesen fogad.
  7. Az elŇĎfizetési díj mértéke megváltozhat. ErrŇĎl minden esetben az igazgatótanács dönt.