Háttér

Az elmúlt évek során a tágabb üzleti környezet megváltozott. A vállalati társadalmi felelŇĎsségvállalás kérdéseit egyre tudatosabban kezelik, a vállalatok pedig etikai, szociális és környezeti teljesítménykövetelmények betartásával veszik ki részüket ebbŇĎl a felelŇĎsségbŇĎl.

Az iparágon belüli környezettudatosság egyenes arányban fejlŇĎdött a társadalom és a közösségek minden szektort e téren érintŇĎ elvárásainak növekedésével.

A Two Sides felismeri, hogy az iparágnak felelŇĎssége folyamatosan javítani környezeti mutatóit és reagálni az ügyfelek aggályaira, amelyek gyakran a pontatlan, vagy hamis tájékoztatásnak köszönhetŇĎk.A Two Sides megalakulása alapos, az iparág fenntarthatóságát érintŇĎ piackutatások, valamint a fŇĎbb partnerekkel (elsŇĎsorban a beszállítói értékláncon belüli nagyobb szervezetek vezetŇĎi) történŇĎ konzultáció eredménye.

2008 júniusában a NAPM (PapírkereskedŇĎk Nemzeti Szövetsége) elvégzett egy kutatást, amelynek során kb. 8000 médiavásárlót meginterjúvolt. Válaszaik megtekinthetŇĎk a Two Sides website-on: www.twosides.info
    
A Two Sides kezdeményezés világosan és lényegre törŇĎ módon bemutatja a tényeket és kitér néhány gyakoribb, az iparág kapcsán felmerülŇĎ tévhitre. Aki a nyomtatott kommunikációval foglalkozik, igényli, hogy megértse az összes környezetvédelmi kérdést, ezáltal megalapozottabb döntéseket hozhasson a nyomtatott és a papírtermékek használatával kapcsolatban.

A nyomtatás és a papír az elmúlt kétezer év legszélesebb körben használt kommunikációs eszközei voltak. A multimédia világában továbbra is hatékony, és felelŇĎsségteljes használat mellett természetébŇĎl fakadóan fenntartható is. A Two Sides arra törekszik, hogy az iparág környezeti hatásainak alaposabb megismertetésével a papír és a nyomtatás - mely számtalan módon felhasználható, a kereskedelemtŇĎl kezdve a tanuláson át a kreatív tevékenységekig és a szórakoztatásig bezárólag - továbbra is a kommunikáció egyik alapvetŇĎ eszköze maradjon.