Háttér

Az elmúlt évek során a tágabb üzleti környezet megváltozott. A vállalati társadalmi felelősségvállalás kérdéseit egyre tudatosabban kezelik, a vállalatok pedig etikai, szociális és környezeti teljesítménykövetelmények betartásával veszik ki részüket ebből a felelősségből.

Az iparágon belüli környezettudatosság egyenes arányban fejlődött a társadalom és a közösségek minden szektort e téren érintő elvárásainak növekedésével.

A Two Sides felismeri, hogy az iparágnak felelőssége folyamatosan javítani környezeti mutatóit és reagálni az ügyfelek aggályaira, amelyek gyakran a pontatlan, vagy hamis tájékoztatásnak köszönhetők.A Two Sides megalakulása alapos, az iparág fenntarthatóságát érintő piackutatások, valamint a főbb partnerekkel (elsősorban a beszállítói értékláncon belüli nagyobb szervezetek vezetői) történő konzultáció eredménye.

2008 júniusában a NAPM (Papírkereskedők Nemzeti Szövetsége) elvégzett egy kutatást, amelynek során kb. 8000 médiavásárlót meginterjúvolt. Válaszaik megtekinthetők a Two Sides website-on: www.twosides.info
    
A Two Sides kezdeményezés világosan és lényegre törő módon bemutatja a tényeket és kitér néhány gyakoribb, az iparág kapcsán felmerülő tévhitre. Aki a nyomtatott kommunikációval foglalkozik, igényli, hogy megértse az összes környezetvédelmi kérdést, ezáltal megalapozottabb döntéseket hozhasson a nyomtatott és a papírtermékek használatával kapcsolatban.

A nyomtatás és a papír az elmúlt kétezer év legszélesebb körben használt kommunikációs eszközei voltak. A multimédia világában továbbra is hatékony, és felelősségteljes használat mellett természetéből fakadóan fenntartható is. A Two Sides arra törekszik, hogy az iparág környezeti hatásainak alaposabb megismertetésével a papír és a nyomtatás - mely számtalan módon felhasználható, a kereskedelemtől kezdve a tanuláson át a kreatív tevékenységekig és a szórakoztatásig bezárólag - továbbra is a kommunikáció egyik alapvető eszköze maradjon.